من کتابی خواندم مربوط به شهید ابراهیم هادی. این کتاب خیلی جالبه. خیلی جذابه. من کتاب سلام بر ابراهیم) را خواندم و تا مدتها دلم نمی آمد از روی میز کارم بردارم و بگذارم توی کتابهایم. شخصیتی که در این کتاب معرفی شده خیلی جاذبه دارد... مثل مغناطیس انسان را جذب می کند. بگردید این شخصیت ها را پیدا کنید. از این قبیل شخصیت های برجسته که سردار هم نیستند. حتی فرمانده گردان هم نیستند. اما حکایت ها دارند... از بیانات مقام معظم رهبری (۱۳ مهر ۱۳۹۴ در جمع مسئولین فرهنگی سپاه)
× ارتباط مستقیم با دکتر شفازاده مدیر مدرسه آرمان نو