کتاب چهار اثر» نوشته «فلورانس اسکاول شین» یکی از کتابهای پرطرفدار در ایران است که توجه خوانندگان بسیاری را به خود جلب نموده است. این کتاب برای افرادی که به دنبال آرامش هستند، افرادی که خشم و اندوه تمام وجودشان را گرفته، کسانی که شفا برایشان غیرقابل باور است، افرادی که هنوز نمی دانند چطور آرزو کنند و کسانی که هیچ هدفی در زندگی ندارند نوشته شده است. فلورانس نویسندهی آمریکایی، سال هاست که در مقام نقاش و سخنران شهرت دارد. افراد بسیاری در کلاسهایش شرکت می کنند و از این طریق، پیام معنویت را به گروهی وسیع می رساند. بزرگترین راز موفقیت اسکاول شین این است که همواره ساده و صمیمی و بی تکلف و شوخ طبع است. آموزشهای او، در قالب مثالهای عملی و رفتارهای روزمره می باشد. او می گوید: «تنها به سه منظور كلام تان را به کار ببرید؛ برای طلب شفا، برکت و سعادت. هر آنچه آدمی درباره دیگران بگوید، درباره او خواهند گفت؛ و هر آنچه که برای دیگری آرزو کند، تنها برای خود آرزو کرده است. نفرین به خود دشنام دهنده باز می گردد. اگر انسانی برای کسی بدبختی بخواهد، بی تردید بدبختی به سراغ خود او خواهد آمد. اگر بخواهد به کسی کمک کند تا به موفقیت برسد، همانا راه موفقیت خود را هموار کرده است.

× ارتباط مستقیم با دکتر شفازاده مدیر مدرسه آرمان نو