اهداف کلی آموزشی

۱- ارتقاء همه جانبه سطح کنونی دبیرستان.
۲- تبین و تعیین اهداف کلی و اولویت های آموزشی برای خانواده ها، دانش آموزان، دبیران و کارکنان به کمک تعاملات رو در رو و ارتباطات سازنده و تاثیر گزار در فضای مجازی.
۳- فعال سازی تیم های آموزشی پایه دهم تا دوازدهم جهت شرکت در آزمون های پیشرفت تحصیلی و سایر مسابقات استاندارد شده و علمی در سطح مدرسه.
۴- اطلاع رسانی همگانی به موقع و حساب شده، از وضعیت تحصیلی تک تک دانش آموزان، از راه های متعدد (پیامک، تلفن، سایت مدرسه، شبکه های مجازی).
۵- تشکیل مجمع المپیاد دبیرستان از طریق گزینش علمی دانش آموزان برای شرکت در رقابت های داخلی و آموزشی سطوح شهری، استانی، کشوری(و بالاتر).
۶-کنترل مستمر روند اجرای برنامه ها توسط شورای مدرسه. (کارت کنترل کیفیت تهیه می شود و در پرونده آموزشی مشاوران قرار می گیرد).
۷- تشکیل کمیته تحقیق و توسعه و بررسی رشد ماهانه، توسط دبیران علاقمند در هر رشته.
۸- شناسایی دانش آموزان برتر و آهسته گام در تابستان و مهر ماه.
۹- اطلاع رسانی به موقع و همگانی نتایج آزمونهای تحصیلی دانش آموزان به صورت ماهانه به کمک فضای سایبری و در جلسات و دیدارهای آموزشی .
۱۰- بکارگیری سیستم پیام کوتاه در ارتباط با اولیاء و اطلاع رسانی در موارد فوری و مهم به آن ها.

۱۱- فعال نمودن و به روز کردن واحد های اطلاع رسانی در موارد فوری و مهم .
۱۲- توصیف میزان عملکرد درس به درس، با نمودارهای رایانه ای، بعد از هر امتحان جامع و مسابقه علمی (حداقل دو بار در سال برای همه کلاس ها و همه دروس).
۱۳- گزینش علمی دانش آموزان ساعی کلاس های دهم، یازدهم و ارائه خدمات آموزشی و کلاس های آماده سازی برای شرکت در المپیاد ها.
۱۴- فراهم نمودن شرایط، برای کسب رتبه در جشنواره خوارزمی، مسابقات علمی و المپیادها (ریاضی، زیست، شیمی و....)و خرید کتابها و ابزارهای علمی وامکانات لازم.
۱۵- فعال سازی تیم های آموزشی پایه های دهم، یازدهم دبیرستان جهت شرکت در آزمون های پیشرفت تحصیلی.
۱۶- تشکیل کمیته تحقیق و توسعه&Developmant Researchدر امور آموزشی با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود و برنامه ریزی جهت تثبیت نقاط قوت و تبدیل نقاط قابل بهبود به قوت.
۱۷- طراحی و بهینه سازی فرآیندهای تحقیقاتی اجرایی به کمک نظر سنجی از دانش آموزان ،اولیاء و تیم های آموزشی.
۱۸- تدوین برنامه کوتاه مدت، میان مدت، و دراز مدت توسعه و بهبود امور آموزشی.
۱۹- هماهنگی برنامه اطلاع رسانی و تبلیغات امور آموزشی از طریق شورای برنامه ریزی، نظارت و پیگیری مدرسه.
۲۰- آماده نمودن دانش آموزان پایه دوازدهم جهت شرکت موفقیت آمیز در کنکور سراسری 99 با استفاده از تخصص و مهارت دبیران مجرب و آزمون های ادواری.
۲۱- تشکیل کلاسهای تقویتی پایه در صورت لزوم با بهره گیری از دبیران مجرب.
۲۲- تشکیل کلاسهای تقویتی در تابستان جهت دانش آموزان هدف(آهسته گام).

معاونت آموزشی

02632224966

× ارتباط مستقیم با دکتر شفازاده مدیر مدرسه آرمان نو