جناب آقای محمد جدیدی

تحصیلات دانشجوی رشته روانشناسی رزومه کاری: مشاور ارشد مدرسه غیر دولتی آرمان نو کرج

سابقه مشاوره در اموزشگاه های پژوهندگان تهران

سابقه مشاوره در موسسه علم و فرهنگ کرج

سابقه مشاوره در آموزشگاه هما کرج ،سابقه مشاوره در معلم اول کرج

ارائه شیوه نوین مشاوره در مقطع کنکور بصورت حضوری و آنلاین

دارای رتبه های برتر کنکور در سال 97،98،99

برگزاری وبینارهای متعدد در زمینه ی سخنرانی انگیزشی و مشاوره خانواده.

ارائه برنامه هفتگی و روزانه برای دانش آموزان.

پیگیری روزانه نحوه مطالعه دانش آموز.

برگزاری آزمون شخصی از هر دانش آموز.

بررسی عملکرد درسی دانش آموز به صورت هفتگی و ماهانه.

برگزاری جلسات حضوری و تلفنی با اولیای دانش آموز.


دفتر مشاوره

02632281568

× ارتباط مستقیم با دکتر شفازاده مدیر مدرسه آرمان نو