امداد و نجات

برگزاری کلاسهای آموزشی: ۱_ امداد و نجات (هلال احمر) ۲_ آتش نشانی و اطفاء حریق

/post-56

برگزاری کلاسهای آموزشی:۱_ امداد و نجات  (هلال احمر) ۲_ آتش نشانی و اطفاء حریق دبیرستان غیردولتی آرمان نو مدرسین : امداد و نجات...