مبین خجسته برومند

🌹✋خبر.۱۱__۱۴۰۳......خبر✋ 🌹

/post-106

✅به لطف الهی ، خبرای خوب موفقیت های چشمگیر آرمان نو همچنان در راه است. و پایانی ندارد...


حضور دانش آموز عزیز 💐 آقای مبین خجسته برومند💐

/post-98

حضور دانش آموز عزیز💐 آقای مبین خجسته برومند💐پایه دوازدهم انسانی در مسابقات حضوری...


کسب رتبه اول کشوری مسابقات فرهنگی هنری جشنواره فردا

/post-95

🌺 مژده های شیرین و 

                               سرور آفرین
        در آستانه سفر به پابوسی حرم مطهر  
            ثامن الحجج  امام رضا (ع)

از دیار فرزندان آرمان نو؛

💪کسب رتبه اول کشوری مسابقات فرهنگی هنری جشنواره فردا توسط  آقایان...