پرداخت شهریه


لطفا عكس فیش واریزی خود را ذخيره كرده و به معاون مالي و آموزشی مدرسه جناب آقاي مقدسي زاده ارسال فرماييد.


  • {{value}}
نام و نام خانوادگی والدین را بنویسید. نام و نام خانوادگی والدین را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام و نام خانوادگی دانش آموز را بنویسید. نام و نام خانوادگی دانش آموز را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
رشته تحصیلی را بنویسید. رشته تحصیلی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
تاریخ را بنویسید. تاریخ را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/03/09
ریال
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...