🌹به نام خداوند جان و خرد 🌹

۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

🌺قابل توجه خانواده فهیم آرمان نو
✍اطلاعیه های افتخارآمیز حائزرتبه سفیران قرآنی، پژوهشگران عترت و نماز و ورزشکاران پهلوان را  ملاحظه فرمودید.

🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷


🌈 و اما این بار  خبر خوب و مسرت بخش  افتخارآفرینی  دانش آموزان هنرمند و فرهیختگان عرصه فرهنگ و هنر را  در


🌈چهل و دومین  جشنواره فرهنگی هنری امید فردا 🌈


به خانواده آرمان نو را رویت بفرمایید و تحسین  کنید.

👏👏👏👏👏👏

 

❤️عزیزان جان  هنرمندان خوش ذوق، تلاشگر و مستعد آرمان نو

آقایان:

مبین خجسته برومند💐

علی مصباح💐

ایلیا یادگاری فر💐

محمد مهدی فائزی مهر💐

مهرشاد قریب زاده💐

امیرکیارش معتمدی💐

ابوالفضل امیرخانی 💐

آریا نادری💐


🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹

با کمال  افتخار و سرور، با  اعلام نتایج

مسابقات قرآن ، عترت و نماز  از سوی مدیریت آموزش و پرورش  ناحیه یک کرج ،

دانش آموزان عزیز و سفیران قرآنی دبیرستان غیردولتی آرمان نو که با احساس مسئولیت ، داوطلبانه در مسابقات مذکور شرکت کرده بودند ، حائز رتبه های برتر(مرحله منطقه ای ) به قرار ذیل شده اند :


۱_ محمد مهدی فائزی مهر ،💐

     یازدهم انسانی      

                        رتبه اول

رشته حفظ ویژه( ۱۰ جزء قرآن کریم )


۲_ محمدعلی رضایی💐

     دهم تجربی

                     رتبه اول

                        رشته گفتمان مهدوی.


۳_محمد مهدی قهرمانی💐

    یازدهم ریاضی

                رتبه دوم

                    رشته تفسیر قرآن کریم


۴_آرش امیرخانی💐

     دهم تجربی

               رتبه دوم

                      رشته : انشای نماز


۵_ امیرکیارش معتمدی 💐

       یازدهم تجربی

                    رتبه دوم

‌.                       رشته انشای نماز


۶_امیرعلی تقی زاده 💐

         یازدهم ریاضی

               ،    رتبه دوم

                         رشته گفتمان مهدوی


۷_سیدعلی خرمی💐

      یازدهم تجربی

                   رتبه سوم

‌.                       رشته :  مداحی


۸_امیررضا بیات💐

     دوازدهم انسانی

                     رتبه سوم

                      رشته تفسیر قرآن کریم.


۹_ علی پورسعادتی💐

       دوازدهم انسانی

                 رتبه سوم

                  ،،،،،رشته انشای نماز


🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌸🌹🌹🌸🌹🌸


خبرهای خوب خوب کسب رتبه های برتر 

توسط دانش آموزان پرتلاش و با اراده آرمان نو همچنان در راه است : 


و این بار : 


💐دانش آموز عزیز و ساعی: 


      🌺آقای مبین خجسته برومند🌺

              پایه دوازدهم انسانی


موفقیت شما در 

                 🇮🇷کسب رتبه اول 🇮🇷

    ✅   مسابقات جشنواره نوجوان سالم 


در رشته فیلم کوتاه ،    

با موضوع: 

⭕️پیشگیری  از گرایش به دخانیات 

در بین دبیرستان های پسرانه و دخترانه ناحیه یک کرج


را  به شما و خانواده آرمان نو تبریک و تهنیت عرض می کنیم . 

به امید موفقیت های بیش از پیش  شما. 


             ☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺☘🌺
بازهم 


💐دانش آموز عزیز و ساعی: 


      🌺آقای مبین خجسته برومند🌺

              پایه دوازدهم انسانی


برای خانواده آرمان نو افتخارآفرینی کرد.


آقا مبین عزیز

                 🇮🇷کسب رتبه اول 🇮🇷


  ✅ درمسابقات جشنواره سفیران سلامت


      🖥در رشته : نشریه الکترونیکی


با موضوع :

🔥 ایمنی در چهارشنبه آخرسال💥

 

 

در بین دبیرستان های پسرانه  ناحیه یک کرج


را  به شما و خانواده آرمان نو تبریک و تهنیت عرض می کنیم . 

به امید موفقیت های بیش از پیش برای شما. 


به امید موفقیت بیش از پیش این عزیزان و  همه دانش آموزان قرآنی آرمان نو ...

✍از اینکه با  اراده ی مصصم تان همراه اهداف آرمانی آرمان نو بودید و با مدرسه همکاری کردید و با کسب رتبه های برتر نام آرمان نو را دربین مدارس ناحیه با افتخار درخشان نمودید، از صمیم قلب به شما تبریک میگویم و موفقیت تان را در مراحل

          استانی

                   و کشوری

                       از خدای بزرگ آرزومندم .


        🌴دکتر احمد شفازاده 🌴

   (مدیر دبیرستان غیردولتی آرمان نو)