🌹خبر مسابقات  استانی :🌹


🌴حضور دانش آموزان عزیز:


۱_آقای محمد مهدی فائزی 

(رشته حفظ ویژه )


۲_آقای محمد علی رضایی

(رشته : گفتمان مهدوی)

در مسابقات استانی قرآن ، عترت و نماز


یکشنبه ۱۴۰۳/۰۲/۰۹  

کانون فرهنگی تربیتی  شهید فهمیده.