هم موضوعات مورد بحث ایشان عبارت بود از:۱- جایگاه اسلام در میان سایر ادیان.۲-مقایسه کتاب آسمانی قرآن با سایر کتب آسمانی.
۳-توجه به اوامر الهی در اقامه نماز و مظلومیت نمازهای جماعت در برخی مدارس.

۴-مقایسه اعمال و رفتار نوجوانان با اعمال متقدمین و بزرگسالان و پیشکسوتان در انجام فرایض دینی.

۵- پیشینه توطئه و اعلام جنگ دشمنان خدا و پیامبر ( ص) از زمان خلقت آدم تا به امروز و ایجاد داعش و تکفیری توسط آمریکا، اسرائیل و ایادی آنها در خاورمیانه برای اسلام ستیزی آنهم از هراس اسلام گرایی در جهان.
۶-اهمیت جایگاه سردار سلیمانی در جهان به سبب ( ایجاد امنیت ) در ایران و دنیای اسلام به عنوان‌بالاترین نعمت برای هرکشوری.
۷- جدا سازی حساب اسلام و نظام اسلامی از افراد و برخی مسئولین بی تعهد و نامهربان در عرصه نظام سیاسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر.
۸- توجه به خدا محوری و خداباوری  درتمام کارها از جمله روابط دوستی  و دوست یابی،  خانوادگی، عاطفی اجتماعی و اینکه خدا همه جا حاضر و ناظر اعمال ماست.
۹- حتی مطابق دیدگاه یکی از اساتید دانشگاه برجسته غربی، دین تضمین کننده روابط سالم و امنیت خانوادگی است.
۱۰-و .......