جلسه مشترک اولیاء محترم با آقای دکتر شفازاده مدیر محترم دبیرستان آرمان نو در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ ساعت ۱۸ برگزار شد .

عناوین جلسات؛ 

۱-تلاوت قرآن؛ دانش آموز عزیز آقای امیرمهدی قربان جنت پایه دهم انسانی

۲-خیرمقدم به اولیاء. 

۳-اجرای موسیقی تک خوانی و تک نوازی( نی) توسط دانش آموز عزیز آقای فائزی مهر پایه دهم انسانی


۴-تقدیر از دانش آموز نابینا آقای فائزی مهر به مناسبت روز جهانی نابینایان( ۱۵ اکتبر) و نیز به سبب همکاری ایشان با فعالیت های پرورشی در مدرسه. 


۵- سخنان‌آقای مقدسی زاده، معاون محترم آموزشی دبیرستان ، پیرامون نکات اجرایی و انضباطی و مقررات آموزشگاه که می بایست اولیاء محترم با فرزندانشان برای ورود به مدرسه هماهنگ باشند. 

۶-سخنان سرکار خانم فرجی از اولیاء محترم دبیرستان درمورد ویژگیهای خاص و مثبت دبیرستان و تقدیر از زحمات و تلاشهای مدیر دبیرستان آقای دکتر شفازاده و تیم مدیریتی در طول سالهای گذشته . 

۵-سخنرانی آقای دکتر شفازاده ؛ 

۵-۱-تقدیر از استقبال خوب اولیاء برای شرکت در جلسه .

۵-۲۵-۲- اهمیت توجه والدین به شرایط و اقتضائات سنی فرزندان در رفت و آمدها، دوست یابیها، دید وبازدید ها ، و ورود و خروج به مدرسه، مقایسه و مطابقت رفتار ها و .‌..،

۵-۴-بیان سیره و روش و قول و رفتار و پوشش ظاهری پیامبر ( ص) به عنوان الگو و اسوه بشریت. 

۵-۵- بیان نکات اجرایی ؛ نحوه برگزاری آزمونهای سنجش پایه دوازدهم. 

۵-۶-معرفی و نحوه جذب دبیران و اساتید توانمند، مجرب و متخصص برای ارتقاء سطح علمی و توانمندی دانش آموزان

۵-۶-تشریح هز ینه کرد شهریه های دریافتی و گزارش مالی مدرسه در جهت تامین و خرید تجهیزات آزمایشگاهی، فرهنگی ، ورزشی ، چاپ جزوات درسی دانش آموزا ن و.....

 ۵/۷-بیان نحوه تشویق دانش آموزان در زمینه های مختلف علمی فرهنگی...

۵-۸-بیان موفقیت های چشمگیر مدرسه درسال تحصیلی گذشته و کسب مقامهای کشوری و استانی دانش آموزان آرمان نو .


در پایان جلسه کاندیداهای عضویت در انجمن اولیا و مربیان دبیرستان آرمان نو به معرفی خود پرداختند و پس از آن اولیاء گرامی آراء خود را به صندو ق اخذ رای دبیرستان انداختند.