حضور دانش آموزان منتخب مسابقات فوتبال آرمان نو  در مرحله انتخابی مسابقات منطقه ای ( ناحیه یک کرج)

زمان:
دوشنبه و سه شنبه ۲۳و ۲۴آبان ۱۴۰۱
مکان:
زمین‌چمن مصنوعی هنرستان فنی شهیدبهشتی.
دانش آموزان حاضر:
اشرفی زاده. شیخ زاده. بیات. قهرمانی. آزادفلاح. شهری. صفری. سلطانی. اصولی. ارجمند.