* برگزاری کلاس آموزش خانواده
ویژه اولیاء محترم پایه دهم


موضوع:
*راهکارهای موفقیت در امتحانات .
* راههای پیشگیری از آسیب های فضای مجازی.
*مدرس: آقای دکتر پازوکی
مشاور تحصیلی و مشاور خانواده.
*زمان : دوشنبه ۱۴۰۱/۰۹/۱۴
* از تشریف فرمایی اولیاء محترم حاضر در کلاسها و نایب رئیس محترم انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان آرمان نو ( سرکارخانم فرجی) کمال تشکر و امتنان را داریم.
دکتر شفازاده
مدیر دبیرستان آرمان نو