ادامه اقدامات تجهیزات آموزشی،فرهنگی دبیرستان
۱_نصب ویدئو پروژکتور  
در کلاس یازدهم تجربی.
۲_ خرید و نصب تخته وایت برد. شیشه ای جدید در کلاس دوازدهم ریاضی

بهمن ماه ۱۴۰۱