آموزش بهداشت و سلامت.
تغدیه و بهداشت
عوامل و آثار بیماریهای هموفیلی، کلیوی،  گوارشی ، کم خونی، ...‌‌و راههای پیشگیری آنها.
کارشناس بهداشت؛  سرکارخانم ایزدی
بهمن ماه ۱۴۰۱