🌺⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️

🌺🍀🌸🍀🌺🌺🌸🌺🌸🍀و سرانجام تیم دوازدهم  ریاضی، قهرمان   این دوره از مسابقات فوتبال دبیرستان آرمان نو  شد. 

❌و تیم یازدهم ریاضی در سکوی دوم 


❌تیم دهم انسانی سوم 


❌و تیم دوازدهم انسانی  رتبه  چهارم را کسب کردند. 

با آرزوی موفقیت  بیش از پیش این عزیزان. 🌺