💐تقدیر از  دانش آموز عزیز، نخبه، وساعی و حائز رتبه قابل قبول  در کنکور ۱۴۰۲  💐

🌹 آقای سید پارسا نعیمی نژاد🌹
در کنکور رشته ریاضی

دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۳۰

🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺