✈️اعزام ۲ نفر از دانش آموزان عزیز دبیرستان غیردولتی آرمان نو  به اردوی راهیان پیشرفت ( مرکز هوا فضای تهران،_ نطنز، کاشان)  . 🚀
این اردوی علمی  از سوی اداره کل آموزش و پرورش استان البرز برای دانش آموزان برتر علمی که داوطلب شرکت در این  اردو بودند، در تاریخ ۱۷و۱۸ مرداد برگزار گردید.
🛰🛰🛰🛰🛬🛬🛬🛬🛰🛰🛰