👕👕👕👕👕👕👕👕👕👕👖👖👖👖👖👖👖👖👖👖

🌴 اولین مرحله توزیع لباس فرم مدرسه
چهارشنبه ۱۴۰۲/۰۶/۰۱

❌یادآوری مهم ؛

🌺مرحله دوم توزیع لباس فرم: 👕👖

❌شنبه ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
ساعت ۱۰صبح تا ۱۳:۳۰