در راستای اقدامات
🏠پروژه مهر ۱۴۰۲🏡

زیبا سازی،💐
رنگ آمیزی 🌈

و شاداب سازی🌸
نمای بیرونی و نمای داخل حیاط

و همچنین بازسازی انبار ضلع غربی دبیرستان برای استفاده بهینه و چند  منظوره

❌مرداد و شهریور ماه ۱۴۰۲۳❌

🌴مرداد و شهریور ۱۴۰۲🌴