🌺🌴🌺🌴🌺🌴🌺🌴🌺🌴🌺برگزاری مراسم جشن ۱۷ربیع الاول،
میلاد باسعادت پیامبر رحمت

💐 حضرت محمدبن عبدالله( ص) و
💐 امام جعفرصادق( ع)

🌴دوشنبه ۱۴۰۲/۷/۱۰

🌸دبیرستان غیردولتی آرمان نو.‌🌸