به لطف و عنایت خداوند متعال بازدید علمی دانش آموزان عزیز
پایه دوازدهم ریاضی و تجربی
از
🚘شرکت خودروسازی سایپا🚕

امروز یکشنبه ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ برگزار شد.