🔷برگزاری رویداد ملی چفیه های بهشتی مدرسه متوسطه غیردولتی آرمان نو با حضور جواد بازگشا معاون پرورشی ناحیه یک کرج

🔸🔸به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک کرج در این مراسم بازگشا گفت : روز سیزده آبان دو بال دارد یک‌ بال دانش آموزان و یک بال معلمان و مربیانی هستند که این دانش آموزان تربیت می کنند.

🔸در انتهای مراسم ابوالفضل سعیدی فرمانده بسیج دانش آموزی ناحیه یک کرج،  پایگاه بسیج دانش آموزی این مدرسه را افتتاح کرد.
.

#روابط_عمومی مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک کرج