🌺شنبه ۱۴۰۲/۰۸/۱۳🌺

❤️🌺ضمن تبریک روز ۱۳ آبان ، 🌺❤️

🌺❤️  روز دانش آموز، ❤️🌺

به همه دانش آموزان سرزمین ایران اسلامی به ویژه دانش آموزان عزیز آرما ن نو،
در سومین روز اردوی زیارتی،  سیاحتی مشهد مقدس  به احترام طلایه دار بزرگ ادب فارسی، حکیم شهیر و محبوب، فقید سعید  
🌴   حکیم  ابوالقاسم فردوسی، 🌴

عازم طوس، آرامگاه این فرزانه پارسی گوی هستیم.