🌹برگزاری کلاس آموزش امداد و کمکهای اولیه
برای دانش آموزان پایه دهم.
بخش عملی درس آمادگی دفاعی.

🌹مدرس: آقای منتظری
مربی و کارشناس محترم سازمان هلال احمر استان البرز