حضور دانش آموز عزیز

💐 آقای
مبین خجسته برومند💐
پایه دوازدهم انسانی
در مسابقات حضوری فرهنگی هنری  استان البرز
با موضوع ؛
🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸🇵🇸حمایت از کودکان فلسطینی و  محکومیت  جنایات اسرائیل

✅رشته مسابقه:
طراحی و محتواسازی در فضای مجازی
زمان : سه شنبه ۱۴۰۲/۹/۲۱