💐بسم الله الرحمن الرحیم.

✍آغاز امتحانات نوبت اول
( دی ماه۱۴۰۲)  
دبیرستان غیردولتی آرمان نو
شنبه ۱۴۰۲/۱۰/۰۲