اردو علمی

بازدید علمی دانش آموزان پایه دهم تجربی، ریاضی، انسانی از پژوهش سرای دانش آموزی شهید فخری زاده هم اکنون

/post-89

بازدید علمی دانش آموزان پایه دهم تجربی، ریاضی، انسانی از پژوهش سرای دانش آموزی شهید فخری زاده...