اردو مشهد

🌹آغاز اردوی زیارتی سیاحتی دانش آموزان عزیز دبیرستان آرمان نو به مشهد مقدس

/post-93

🌹آغاز اردوی زیارتی سیاحتی دانش آموزان عزیز دبیرستان آرمان نو  به  مشهد مقدس چهارشنبه...