بازگشایی مدارس

گزارش تصویری مراسم 📚روز اول مهر، بازگشایی مدارس و 🇮🇷 گرامیداشت هفته دفاع مقدس🇮🇷

/post-80

⭕️خبر ۵۲_________۱۴۰۲⭕️


🎬📹گزارش تصویری مراسم 

📚روز اول مهر، بازگشایی مدارس و....