رتبه اول کشوری

کسب رتبه اول کشوری مسابقات فرهنگی هنری جشنواره فردا

/post-95

🌺 مژده های شیرین و 

                               سرور آفرین
        در آستانه سفر به پابوسی حرم مطهر  
            ثامن الحجج  امام رضا (ع)

از دیار فرزندان آرمان نو؛

💪کسب رتبه اول کشوری مسابقات فرهنگی هنری جشنواره فردا توسط  آقایان...