نماز جماعت


برگزاری نمازجماعت ظهر و عصر سه شنبه.- ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

/post-46

برگزاری نمازجماعت ظهر و عصر سه شنبه.-     ۱۴۰۱/۰۸/۱۰


برگزاری نماز جماعت در دبیرستان آرمان نو

/post-38

برگزاری نماز جماعت امروز در دبیرستان آرمان نو


(محفل روخوانی و انس با قرآن کریم)

/post-18

بعد از نماز جماعت ظهر و عصر دبیرستان غیردولتی آرمان نو.....