افتخارآفرینان

افتخارآفرینان آرمان نو در مسابقات فرهنگی و هنری

/post-103

🌹به نام خداوند جان و خرد 🌹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰🌺قابل توجه خانواده فهیم آرمان نو✍اطلاعیه های افتخارآمیز حائزرتبه سفیران قرآنی، پژوهشگران عترت و نماز و ورزشکاران پهلوان را  ملاحظه فرمودید...