انجمن اولیاء

جلسه مشترک اولیاء محترم با آقای دکتر شفازاده

/post-42

جلسه مشترک اولیاء محترم با آقای دکتر شفازاده مدیر محترم دبیرستان آرمان نو در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ ساعت ۱۸ برگزار شد....