اول مهر

افتتاح نمازخانه دبیرستان آرمان نو در آغازین روز سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۲

/post-81

⭕️خبر ۵۳________۱۴۰۲🕌افتتاح نمازخانه دبیرستان آرمان نودر آغازین...


گزارش تصویری مراسم 📚روز اول مهر، بازگشایی مدارس و 🇮🇷 گرامیداشت هفته دفاع مقدس🇮🇷

/post-80

⭕️خبر ۵۲_________۱۴۰۲⭕️


🎬📹گزارش تصویری مراسم 

📚روز اول مهر، بازگشایی مدارس و....