جام فجر

رده بندی و فینال مسابقات فوتبال جام فجر

/post-71

🌺رده بندی  و فینال  مسابقات  فوتبال  جام فجر‌ سه شنبه ۱۴۰۲۰۲/۰۵☘☘با حضور مدیر محترم دبیرستانآقای دکتر شفازاده و دبیران و اساتید فرهیخته ..... 🌺