ریاضی

💐تقدیر از دانش آموز عزیز، نخبه، وساعی و حائز رتبه قابل قبول در کنکور ۱۴۰۲ 💐

/post-74

💐تقدیر از  دانش آموز عزیز، نخبه، وساعی و حائز رتبه قابل قبول  در کنکور ۱۴۰۲  💐🌹 آقای سید پارسا نعیمی نژاد🌹 در کنکور رشته ریاضی دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۳۰🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺