سخنرانی

سخنرانی آقای دکتر شفازاده، مدیر محترم دبیرستان آمان نو

/post-67

سخنرانی آقای دکتر شفازاده،مدیر محترم دبیرستان آمان نو در مورد اعیاد شعبانیه، روز جوان و...