هلال احمر

برگزاری کلاس آموزش امداد و کمکهای اولیه

/post-96

برگزاری کلاس آموزش امداد و کمکهای اولیه برای دانش آموزان پایه دهم. بخش عملی دزس آمادگی دفاعی...


برگزاری کلاسهای آموزشی: ۱_ امداد و نجات (هلال احمر) ۲_ آتش نشانی و اطفاء حریق

/post-56

برگزاری کلاسهای آموزشی:۱_ امداد و نجات  (هلال احمر) ۲_ آتش نشانی و اطفاء حریق دبیرستان غیردولتی آرمان نو مدرسین : امداد و نجات...