دبیرستان

در راستای اقدامات پروژه مهر ۱۴۰۲

/post-79

در راستای اقدامات🏠پروژه مهر ۱۴۰۲🏡زیبا سازی،💐 رنگ آمیزی 🌈و شاداب سازی🌸نمای بیرونی


آغاز کلاسهای تابستانه 🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐 دبیرستان آرمان نو شنبه۱۴۰۲/۰۵/۱۴.

/post-76

آغاز کلاسهای تابستانه🌺💐🌺💐🌺💐🌺💐دبیرستان آرمان نوشنبه۱۴۰۲/۰۵/۱۴.


💐تقدیر از دانش آموز عزیز، نخبه، وساعی و حائز رتبه قابل قبول در کنکور ۱۴۰۲ 💐

/post-74

💐تقدیر از  دانش آموز عزیز، نخبه، وساعی و حائز رتبه قابل قبول  در کنکور ۱۴۰۲  💐🌹 آقای سید پارسا نعیمی نژاد🌹 در کنکور رشته ریاضی دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۳۰🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺🌸🌺