دبیرستان آرمان نو

نتایج شمارش آرای انتخابات شورای دانش آموزی

/post-94

           🌹 و امرهم شورا  بینهم‌ .
                                 ( قرآن کریم)🌹

⭕️نتایج شمارش آرای انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان آرمان نو

🌺ضمن تقدیر و تشکر از
 تمامی دانش آموزان داوطلب شورای دانش آموزی و دانش آموزان شرکت کننده در انتخابات شورای دانش آموزی...


بازدید، دانش آموزان برتر نوبت دوم مرکز ایران مال . و ضیافت شام. دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۳۰

/post-77

بازدید، دانش آموزان برتر نوبت دوم مرکز ایران مال . و ضیافت شام. دوشنبه ۱۴۰۲/۵/۳۰


✈️اعزام ۲ نفر از دانش آموزان عزیز دبیرستان غیردولتی آرمان نو به اردوی راهیان پیشرفت

/post-75

✈️اعزام ۲ نفر از دانش آموزان عزیز دبیرستان غیردولتی آرمان نو  به اردوی راهیان پیشرفت ( مرکز هوا فضای تهران،_ نطنز، کاشان)