فوتبال

قهرمانی تیم فوتبال دوازدهم انسانی

/post-88

🇮🇷⚽️🇮🇷⚽️🇮🇷⚽️🇮🇷⚽️🇮🇷⚽️🇮🇷⚽️ قهرمانی تیم فوتبال                     🌹  دوازدهم انسانی 🌹رده بندی و فینال مسابقات فوتبال جام فجر

/post-71

🌺رده بندی  و فینال  مسابقات  فوتبال  جام فجر‌ سه شنبه ۱۴۰۲۰۲/۰۵☘☘با حضور مدیر محترم دبیرستانآقای دکتر شفازاده و دبیران و اساتید فرهیخته ..... 🌺


حضور دانش آموزان منتخب مسابقات فوتبال آرمان نو

/post-50

حضور دانش آموزان منتخب مسابقات فوتبال آرمان نو  در مرحله انتخابی مسابقات...