مسابقات

🌹✋خبر.۱۱__۱۴۰۳......خبر✋ 🌹

/post-106

✅به لطف الهی ، خبرای خوب موفقیت های چشمگیر آرمان نو همچنان در راه است. و پایانی ندارد...


🌹خبر مسابقات استانی🌹

/post-105

🌹خبر مسابقات  استانی :🌹


🌴حضور دانش آموزان عزیز...
رده بندی و فینال مسابقات فوتبال جام فجر

/post-71

🌺رده بندی  و فینال  مسابقات  فوتبال  جام فجر‌ سه شنبه ۱۴۰۲۰۲/۰۵☘☘با حضور مدیر محترم دبیرستانآقای دکتر شفازاده و دبیران و اساتید فرهیخته ..... 🌺
حضور دانش آموزان منتخب مسابقات فوتبال آرمان نو

/post-50

حضور دانش آموزان منتخب مسابقات فوتبال آرمان نو  در مرحله انتخابی مسابقات...