جلسه

برگزاری مراسم مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان

/post-92

🌴برگزاری مراسم مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیانو 🌹انتخابات انجمن اولیاء و مربیان🌹دبیرستان آرمان نو. دوشنبه ۱۴۰۲/۸/۸اعضای منتخب انجمن اولیاء.‌‌..


برگزاری جلسه شورای دبیران و کارگاه تخصصی دانش افزایی دبیران

/post-58

برگزاری جلسه شورای دبیران و کارگاه تخصصی دانش افزایی دبیران...


کارگاه آموزش خانواده

/post-57

جلسه بسیار مهم و کاربردی برای خانواده های محترم...


اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان آرمان نو

/post-54

*اولین جلسه شورای دانش آموزی دبیرستان آرمان نو...


جلسه انجمن اولیاء و مربیان

/post-44

جلسه انجمن اولیاء و مربیان..


برگزاری جلسه نمایندگان کلاسها و انتظامات دبیرستان آرمان نو با آقای دکترشفازاده

/post-43

برگزاری جلسه نمایندگان کلاسها و انتظامات دبیرستان آرمان نو با آقای دکترشفازاده  مدیر دبیرستان .‌زمان؛ سه شنبه ۱۴۰۱/۷/۱۸


جلسه مشترک اولیاء محترم با آقای دکتر شفازاده

/post-42

جلسه مشترک اولیاء محترم با آقای دکتر شفازاده مدیر محترم دبیرستان آرمان نو در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۳ ساعت ۱۸ برگزار شد....